Konferencia "Znaky časov" - máj 2017

Dňa 5.5.2017 sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka uskutočnila Konferencia "Znaky časov" pri príležitosti stého výročia od Fatimských zjavení. 

V dvoch blokoch prednášok sa prítomným prihovorili:

ThDr. Jaroslav Barta, PhD. (téma: Fatima – posolstvo nádeje);
PhDr. Zuzana Budayová, PhD. (téma: Syndróm vyhorenia a jeho prevencia);
Mons. prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD. (téma:  Vplyv siekt a niektorých nových náboženských hnutí na sociálno-psychický život človeka);
ThLic. Vladimír Beregi, PhD. (téma: Rozlišovanie vplyvu zlého ducha a spôsob oslobodzovania);
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (téma: Fatimské posolstvo stále aktuálne, ale nenaplnené)

Na konci prednášok nasledovala diskusia, ktorou bola konferencia ukončená.

- jz -