Konferencia o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi

Spišská diecéza spolu s Radou pre históriu KBS v spolupráci s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí a s Katolíckou univerzitou v Ružomberku usporiadala v dňoch 14. a 15. novembra 2017 v priestoroch kňazského seminára Spišskej Kapitule medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka. Podujatie sa konalo pri príležitosti 140. výročia narodenia J. Vojtaššáka. Hoci sa o J. Vojtaššákovi konali vedecké podujatia v roku 2003 a 2011, najnovšie dvojdňové podujatie ukázalo, že je stále čo nové priniesť k poznaniu tejto osobnosti. Konferenciu otvoril úvodným pozdravom spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Po ňom sa prítomným prihovoril Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. V úvodnom bloku príhovorov prítomných pozdravil aj Mons. Giuliano Brugnotto dekan Fakulty Kánonického práva v Benátkach a predstavil zborník Mlčiaca Cirkev a Pápežská diplomacia 1945-1965, ktorý sa v nasledujúcich mesiacoch dostane do kníhkupectiev v edícií Pápežského výboru pre historické vedy a ktorý je zbierkou prednášok z Medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 27. októbra 2016 v Benátkach. Úvodný blok príhovorov ukončil pozdrav rektora Katolíckej univerzity Mons. Jozefa Jaraba a rektora Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí vsdp. Petra Majdu. Na konferencii odznelo celkovo 18 príspevkov od historikov. Príspevky boli podľa tém rozdelené do blokov, pričom po každom nasledovala diskusia. 

Po skončení prvého dňa konferencie 14. novembra večer sa konala v Katedrále sv. Martina slávnostná ďakovná sv. omša. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Jozef kardinál Tomko, koncelebrovali s ním arcibiskupi metropoliti Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, Mons. Ján Babjak, SJ prešovský arcibiskup a biskupi Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup a viac ako 85 kňazov za účasti veľkého počtu veriacich. Kardinál Tomko, v homílii venovanej osobnosti biskupa Vojtaššáka, uviedol základnú charakteristiku tejto osobnosti a zdôraznil význam jeho utrpenia pre Cirkev nielen v minulosti, ale najmä v súčasnosti.

Peter Jurčaga, postulátor