Kurz pre spovedníkov

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí hostil kurz pre spovedníkov, ktorý sa konal v dňoch 6. – 8. septembra 2016.

Tento kurz poctil svojou návštevou i súčasný hlavný pápežský penitenciár, taliansky kardinál Mauro Piacenza, bývalý prefekt Kongregácie pre klérus. Svojimi dvoma prednáškami odovzdal svoje skúsenosti a vedomosti prítomným účastníkom, s ktorými slávil i sväté omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Podujatie spoluorganizovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie KBS, ktorú vedie vladyka Milan Lach, prešovský pomocný biskup.

„Prežívame Svätý rok milosrdenstva. Išlo o prvý kurz pre spovedníkov svojho druhu vôbec na Slovensku, ktorý organizovala Apoštolská penitenciária. Bola to možnosť klásť kompetentným otázky, na ktoré si nevieme odpovedať v spovednici, kde máme penitentom dobre poradiť,“ hovorí vladyka Lach.

Na kurz sa prihlásilo okolo 150 účastníkov z celého Slovenska i zahraničia. 

- jz -