Lektorát a akolytát

Na slávnosť Krista Kráľa v nedeľu 25. novembra pri svätej omši v Katedrále sv. Martina poveril otec biskup Štefan Sečka šiestich seminaristov 4. ročníka službou akolytu a troch seminaristov 3. ročníka službou lektora. Počas týchto slávností ich prišli podporiť aj ich najbližší príbuzní. Svätá omša sa začala o deviatej hodine. Všetci zúčastnení mohli byť svedkami Božieho požehnania, milosti a daru, ktorý naši seminaristi z Božej vôle dostali. Veľmi sa tešíme z Božieho pôsobenia v ich živote a prosíme vás o modlitby za nich.

-mm-