Mariánska akadémia 2017

Dňa  8. decembra 2017 o 11:00 hod. sa vo veľkej aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka konala Mariánska akadémia, ktorú pripravili seminaristi 4. ročníka.  Prednášku predniesol Mons. Prof. Jozef Bieľak, penitenciár Spišskej diecézy na tému: „Milostiplná.“

Prednášajúci zdôraznil tri skutočnosti zo života Nepoškvrnenej a to:  ticho, milosť a radosť.

Stretnutie medzi Božím poslom a Nepoškvrnenou Pannou sa dialo úplne nebadane. Toto Božie tajomstvo sa deje bez povšimnutia a pokojne. Je to úplný opak našej prípravy na sviatky Božieho narodenia.

Druhou vecou, ktorú nám pripomína Nepoškvrnená je, že záchrana sveta nie je dielom človeka, ale záchrana sveta je milosťou. Milosťou je Boh sám a takto je nazvaná aj Nepoškvrnená.

Treťou vecou je radosť, ktorá vychádza zo srdca vyslobodeného z moci hriechu. Hriech prináša smútok do ľudských sŕdc. Milosť prináša radosť, ktorá nezávisí na vlastnení vecí, ale má korene vo vnútri človeka a nemôže mu ju nikto vziať. 

Svojim  spevom obohatila akadémiu aj Schola cantorum. Na záver akadémie sa prítomným prihovoril doc. Peter Majda, rektor kňazského seminára.

- pk -