Mariánska akadémia 2019

Pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v nedeľu 8. decembra 2019 uskutočnila tradičná Mariánska akadémia, ktorú vo veľkej aule kňazského seminára pripravili bohoslovci 4. ročníka. Prednášku predniesol Mons. ThDr. Alojz Frankovský, PhD. na tému: Historicko-dogmatický vývoj dogmy o Nepoškvrnenom počatí Preblahoslavenej Panny Márie.

Ubehlo už 165 rokov od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Preblahoslavenej Panny Márie pápežom Piom IX. a 161 rokov od toho ako v malej jaskyni v Lurdoch zaznelo "Ja som Nepoškvrnené počatie".
 
Program spestrila spevom Schola cantorum a seminarista Štefan Štellmach hrou na klavíri. Na záver akadémie sa prítomným prihovoril doc. Peter Majda, rektor kňazského seminára.
 
 
                                                                                                     Jozef Figura