Mariánska akadémia 2016

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 08.12. 2016 sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule konala Mariánska akadémia, ktorú pre nás pripravili bratia štvrtáci. 

 

Svojou prednáškou na tému: Panna Mária – „obraz zasväteného života“  nás obohatil ThLic. František Fudaly.

Svojou návštevou nás poctili i otec biskup Mons. Andrej Imrich, generálny vikár Mons. Anton Tyrol, kňazi, vyučujúci v kňazskom seminári a rehoľné sestry. Spoločne sme tak vytvorili spoločenstvo v spojení s našou nebeskou Matkou, Pannou Máriou.