Ministérium Akolytátu a Lektorátu

 Dňa 24.11.2019 bohoslovci 4.ročníka priali z rúk o. biskupa Štefana Sečku ministérium Akolytátu a bohoslovci 3. ročníka ministérium Lektorátu.

 Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a slúžiť kňazovi. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári, okrem toho – ako mimoriadny vysluhovateľ – môže dávať v mimoriadnych prípadoch sväté prijímanie.

 Lektor je ustanovený na úlohu, ktorá mu je vlastná: v liturgickom zhromaždení čítať Božie slovo.