Modlitby za svet

      Na začiatku Roku viery sa v seminári objavila myšlienka prehĺbiť si povedomie, že sme súčasťou jednej svätej univerzálnej katolíckej Cirkvi, nielen našich farských spoločenstiev či diecézy ako partikulárnej Cirkvi. A tak, aby sme to tak osobne mohli zažiť, spustili sme modlitbovú akciu, pri ktorej každý bohoslovec dostal krajinu, za ktorú sa môže modliť či prinášať rôzne väčšie či menšie obety. Do konca roka by sme mali pokryť celý svet :)

      Akoby však táto aktivita iniciátorom (Lukášovi Vaníkovi, Lukášovi Fejerčákovi a Štefanovi Belkovi) nestačila a s podporou našich predstavných začali rozposielať predstaviteľom Cirkvi v jednotlivých krajinách listy, v ktorých ich informujeme o našej modlitbovej podpore. V liste je uvedené meno bohoslovca, ktorý sa za danú krajinu modlí, i dátum, kedy máme deň modlitieb za danú krajinu.

      Keď sa to rozbehlo, asi nikto nerátal s odozvou, akú táto aktivita vyvolá. Priebežne nám prichádzajú listy, v ktorých nám zástupcovia Cirkvi v daných krajinách vyjadrujú vďaku za ten nápad i za modlitby. Sú veľmi povzbudení a majú z toho radosť. Táto aktivita nespája len kresťanov ale aj národy, veď vôbec prvý list, ktorý sme dostali, bol od biskupskej konferencie Maďarska s podpismi všetkých jej členov :)

      Ďalším ovocím modlitieb za krajiny bola návšteva misionárov pôvodom zo Slovenska, ktorí pôsobia na Islande. V stredu 9. januára 2013 nám Otcovia kapucíni Dávid Tencer a Vladimír Krišpín Nociar priblížili úplne inú pastoráciu, na akú sme zvyknutí - viac-menej osobnú, keďže na celom ostrove žije asi 350000 ľudí, z čoho je do 15000 katolíkov. Veľké vzdialenosti, vikingská povaha ľudí, kvalitná zima... "Príďte nás navštíviť, alebo príďte navždy," pozval nás s úsmevom otec Dávid. No pre tých, ktorí cítia túžbu po službe v misiách, reklama, ako má byť :)

      Dva dni na to sme mali možnosť prežiť ešte jedno stretnutie. Tento raz s pátrom Piom Maurerom - priorom cisterciánskeho kláštora v Lilienfelde. Spolu s dvoma slovenskými kňazmi - Slavomírom Dlugošom a Jozefom Hurákom, ktorí v súčasnosti pôsobia v Rakúsku - nám prišli porozprávať o pastorácii v "rozvinutej" európskej krajine. Aj toto je misijné územie, ktoré popri každodennom zhone nedáva Bohu dostatočný priestor a to sa prejavuje nielen na životnom štýle, ale aj na nedostatku povolaní. Veď len kňazi z kláštora v Lilienfelde majú na starosti 19 farností. Nuž, mnohým by isto samota Islandu nevyhovovala, ale čo taká služba u našich juhozápadných susedov?

      Už teraz sa tešíme na ďalšie odozvy, ale hlavne na to, ako si Pán Boh vzbudí a povzbudí vieru vo svojom ľude. Buďte s nami a slobodne sa k nám pridajte. Nech sa Pán Boh aj cez naše spoločné modlitby oslávi, nech sme svedkami Jeho veľkej moci :)