Návšteva z Rigy

      Dňa 21. septembra 2010 popoludní Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka hostil vzácnu návštevu z Lotyšska. Zavítal k nám Mons. Zbignevs Stankevičs, arcibiskup metropolita z Rigy spolu s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeuszom Zasępom. Otec arcibiskup si vyhradil čas aj pre seminaristov, s ktorými sa stretol vo veľkej aule Kňazského seminára a priblížil život Katolíckej cirkvi v Lotyšsku. Zdôraznil hlavne nedostatok kňazov a biblistov v tejto východoeurópskej krajine a s neskrývanou túžbou po zmenení tejto situácie oslovil všetkých, ktorí by chceli pomôcť budovať Kristovu cirkev v tejto časti zemegule. Slováci a Lotyši sú si vraj, po niekoľko stáročnom živote v minulom tisícročí bez vlastného štátu, dosť podobní. Rozlúčili sme sa so sľubom, že budeme pamätať na Lotyšsko v modlitbe, niektorí možno aj s konkrétnou pastoračnou pomocou. Nech Boh žehná Lotyšsko.