Obliečka

V stredu 10. októbra 2018 sa v seminárskej kaplnke svätého Jána Nepomuckého v Spišskej Kapitule uskutočnilo požehnanie nových reverend pre bohoslovcov 4. ročníka. Svätú omšu celebroval emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Vo svojej homílii seminaristov pozval k dôvere voči nebeskému Otcovi, v ktorého náručí nájdu vždy najväčšie bezpečie a istotu. Po homílii požehnal nové reverendy, ktoré si následne bohoslovci 4. ročníka po prvý krát obliekli. Otec biskup pripomenul, že nosenie reverendy je pre nich symbolom Božej ochrany. V závere všetkých povzbudil k dôvernej modlitbe ku svätému Michalovi archanjelovi a k anjelom strážnym a zároveň štvrtákov vyzval, aby radi nosili reverendu.

-mg-