Obliečka 2010

      V pondelok 20. septembra 2010 celebroval rannú svätú omšu v kaplnke Kňazského seminára spišský pomocný biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý zároveň požehnal seminaristom štvrtého ročníka reverendy. Vo svojom príhovore spomenul majstra murára, ktorý mal svoje známe heslo „Malta všetko zakryje...“ a pokračoval - reverenda nemá byť pre seminaristu oblečením, ktoré sa rýchlo a pohodlne oblieka, hlavne v časovej tiesni, ale vyjadrením nášho vnútorného presvedčenia a svedectva. Od tohto dňa začali siedmi seminaristi štvrtého ročníka nosiť reverendy počas denného programu v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka.