Odpustová slávnosť svätého Martina

V nedeľu 11. novembra o 10:00 sme slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu, ktorú celebroval emeritný košický arcibiskup J.E. Mons. Alojz Tkáč, ktorý sa nám aj prihovoril v homílii. V nej porovnával život Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka so sv. Martinom. Každý z nich žil v úplne inej dobe, no obaja vynikali nezvyčajnou pastoračnou horlivosťou a dokázali aj veľa vytrpieť pre Krista. "Aké je naše želanie? Aby Ján Vojtaššák, Boží služobník bol povýšený na oltár tak, ako je povýšený na oltár svätý Martin," uviedol arcibiskup Tkáč.

-mm-