Požehnanie príbytkov

V posledný vianočný deň na sviatok Krstu Krista Pána sa v našom seminári konala koľada - požehnanie ubytovacích priestorov bohoslovcov, kňazov, ako aj kancelárií a kabinetov. Toto požehnanie viedol rektor kňazského seminára Peter Majda. Pri tejto príležitosti bola požehnaná aj socha Panny Márie - Rosa mystica et Mater Ecclesiae, ktorú seminár dostal ako dar od darkyne z Nemecka.