Projekt Kamaldulská Biblia

      V stredu 29.9. 2010 odovzdali pracovníci Katedry histórie a biblických vied z Teologického inštitútu Katolíckej univerzity Spišské Podhradie audiovizuálny mobiliár pre expozíciu v Červenom Kláštore. Ide o zariadenie, ktoré návštevníkom poskytne podrobné informácie o výsledkoch vedeckého výskumu kamaldulského prekladu Písma, ktorý bol zhotovený v prvej polovici 18. storočia v tamojšom kláštore. Na odovzdaní sa zúčastnili vyučujúci A. Tyrol a F. Trstenský spolu so študentmi P. Matisom a T. Tarčákom, ktorí pracovali na tomto projekte. Mobiliár prevzal riaditeľ prevádzkujúcej spoločnosti M. Gacík.