Púť bohoslovcov na Mariánsku horu

Prvú októbrovú nedeľu 7. októbra, ako každý rok, sme sa vydali na pešiu púť k našej Matke Márii na Mariánsku horu do Levoče. Na tejto púti sa zúčastnili bohoslovci, predstavení kňazského seminára a rehoľné sestričky. Putovať sme začali hneď ráno po raňajkách, aby sme stihli modlitbu posvätného ruženca o 14:00 a potom aj svätú omšu, ktorú slávil otec rektor Peter Majda. Táto dobrodružná púť bola radostným kráčaním, kde sme sa cestou spolu rozprávali, modlili a spievali. Putovali sme ale hlavne preto, lebo každý z nás potrebuje veľkú materinskú lásku a podporu v duchovnom povolaní. Panne Márii sme poďakovali a zároveň ju poprosili, aby nás i naďalej sprevádzala a vyprosovala potrebné milosti, i silu do ďalších dní nášho života.

-lb-