Púť do Levoče

      V prvú októbrovú nedeľu 3. októbra 2010 sa uskutočnila už tradičná púť seminaristov z Kňazského seminára v Spišskej Kapitule na Mariánsku horu v Levoči. Časť seminaristov spolu s predstavenými a niekoľkými rehoľnými sestrami sa už zavčas rána vydali na pešiu púť na toto známe mariánske pútnické miesto. Ostatní seminaristi a predstavení prišli popoludní autobusom. Program pokračoval na Mariánskej hore o 14:00 ružencom a 14:30 svätou omšou v bazilike Navštívenia Panny Márie. Sv. omšu celebroval rektor Kňazského seminára Mons. Jozef Jarab. Vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť úcty k Panne Márii a modlitby svätého ruženca v živote každého človeka, no najmä v živote kňazov. Počas liturgie spievala Schola cantorum Kňazského seminára.