Pútnická sv. omša na Pažici

  Sobotňajší program duchovno-kultúrneho festivalu Spišský Jeruzalem začal svätou omšou, ktorá sa konala o 10:00 na Pažici pri kaplnke sv. Jána Nepomuckého. Jeho spomienka pripadá v liturgickom kalendári na 16. máj a práve tohto svätca, patróna nášho kňazského seminára, sme si uctili pri pútnickej svätej omši.
Hlavným celebrantom bol rektor nášho kňazského seminára Peter Majda. V homílii povzbudil zúčastnených k pestovaniu čností, predovšetkým statočnosti, podľa vzoru mučeníka spovedného tajomstva sv. Jána Nepomuckého. Liturgické slávenie obohatili po hudobnej stránke Dychová hudba Ordzovianka a Schola cantorum Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.
V závere svätej omše boli požehnané medailóny pútnika, ktoré si mohli prítomní vziať so sebou. Taktiež mali príležitosť prehliadnuť si interiér kaplnky, kde pribudol triptych s vyobrazením patróna kaplnky sv. Jána.

-mm-