Stretnutie s P. Timotejom Masárom, SJ

      „V živote som nikdy nebol šťastiu bližšie ako v okamžiku, keď som sa ho vzdal!“

      Tieto slová, ktoré sme mohli nájsť na plagáte pozývajúcom na stretnutie s P. Timotejom Masárom, SJ bolo treba vysvetliť... V piatok 1. októbra 2010 sa vo veľkej aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka konalo stretnutie s P. Timotejom Masárom, ktorého hlavne starší poznajú z Vatikánskeho rozhlasu. Páter najskôr rozprával o svojej zaujímavej životnej ceste na ktorej, ako sám uviedol, jeho anjel strážca nemal ani chvíľu voľna. Po prestávke bol čas na otázky, ktoré seminaristi mohli klásť vzácnemu hosťovi.


      Úvodný citát vysvetľuje jeho život. Narodil sa 16. októbra 1939 v Hrnčiarovciach nad Parnou. Študoval na Poľnohospodárskej technickej škole v Trnave a neskôr na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Pracoval vo Výskumnom ústave v Ivanke pri Dunaji, odkiaľ v roku 1968 emigroval do Švajčiarska. P. Masár, podľa svojho vyjadrenia, po celý život nerobil to čo chcel, ale k čomu bol donútený. Naučil sa však v tom vidieť Božiu reč. Po jezuitskej formácii štúdiách v Berlíne a Innsbrucku prijal kňazskú vysviacku 1. júna 1975. Neskôr pracoval vo Vatikánskom rozhlase - v rokoch 1978 – 1983 ako šéfredaktor slovenskej sekcie v Ríme. V roku 1983 sa vrátil do Švajčiarska, kde pracoval ako vedúci duchovných cvičení v exercičnom dome Bad Schönbrunn, potom v Zürichu ako duchovný vysokoškolských a univerzitných študentov. Okrem toho bol aj administrátorom farnosti, päť rokov bol duchovný maltézskych rytierov a ich zdravotnej služby v Lichtenštajnsku a vo východnom Švajčiarsku, no hlavným zamestnaním vždy boli a naďalej sú exercície. Dnes žije v komunite spolubratov v Zurichu.
      Ďakujeme za duchovné obohatenie a prajeme Božie požehnanie do ďalšieho života.