Seminár o pastorácii miništrantov

V sobotu 19. novembra 2016 sa v spolupráci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a Diecézneho katechetického úradu konal seminár o pastorácií miništrantov. Toto stretnutie viedol salezián don Jozef Luscoň SDB, ktorý má na starosti koordináciu pastorácie miništrantov na Slovensku.

Počas tohto stretnutia nám don Jozef Luscoň predstavil „Veľký príbeh“ (ktorý nachádzame vo Svätom Písme)  v ktorom je miesto pre každé povolanie, či už pre zasvätený život, povolanie do kňazstva či manželstva, ale aj pre povolanie (službu) miništranta.   

Zároveň predstavil aj projekt „Služba bohu i ľuďom.“ Tento projekt chce predovšetkým prispieť k správnemu formovaniu miništrantov. 

Viac o tomto projekte, ako aj metodické materiály, môžete nájsť na internetovej stránke: http://ministranti.dcza.sk/

- br -