Stretnutie bohoslovcov zo Slovenska, Moravy a Čiech

 Tento víkend 11.10 - 13.10 sa konalo stretnutie všetkých bohoslovcov z celého Slovenska, Moravy a Čiech, ktoré sa uskutočnilo na Morave na Velehrade. Ubytovanie nám zabezpečil vdp. Anton Kasan, náš spišský kňaz pôsobiaci vo farnosti Boršice