Sympózium kánonického práva

V dňoch 22.-26. augusta 2016 sa priestory nášho kňazského seminára opäť stali miestom v poradí už XVIII. ročníka sympózia kánonického práva.

Prítomných bolo vyše 140 domácich i zahraničných hostí. Z mnohých významných hostí najviac zaujali sudca Rímskej roty P. Konštanc Adam, Mons. Grzegorz Erlebach, Mons. Robert Oliver, ale aj mnohí slovenskí biskupi.

Sympózium aj tohto roku zastrešovala Slovenská spoločnosť kánonického práva v spolupráci s kňazským seminárom. Tejto akcie sa zúčastnili v rámci brigádnickej praxe aj niektorí naši bohoslovci.

                                                                                                                                             - mm -