Tomášovská akadémia 2017

V nedeľu 29. januára 2017 sme mali o 11:00 hod. vo Aule Kňazského seminára už tradičnú Tomášovskú akadémiu. Pripravili ju spolubratia z 5. ročníka.

Slávnostným prednášajúcim bol PhDr. Jozef Dronzek, PhD., ktorý sa nám vo svojej prednáške prihovoril na tému: „Zodpovednosť ako moderná čnosť (K. Wojtyla a T. Akvinský).“

Na záver akadémie nám diecézny otec biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. udelil požehnanie relikviou sv. Tomáša Akvinského.