Tomášovská akadémia 2018

Dňa 28.1.2018 sa v našom kňazskom seminári v aule Jána Pavla II. konala každoročná Tomášovská akadémia, na sviatok tohto veľkého teológa a mysliteľa 13. storočia. Program sa začal úvodným slovom a básňou Cieľ od Gorazda Zvonického.

Na tému „sv. Tomáš Akvinský – medený had v teológii“ rozprával Mons. Alojz Frankovský. Program obohatil spev našej Scholy cantorum.

Akadémiu zakončil krátkym príhovorom otec rektor Peter Majda.

- šb -