Týždeň modlitieb za povolania v spišskom kňazskom seminári

Počas týždňa modlitieb za duchovné povolania sa v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule uskutočnili viaceré zaujímavé akcie. Počas celého týždňa sme sa v našej kaplnke spoločne modlili za duchovné povolania. V stredu 8. mája pri svätej omši Mons. Andrej Imrich požehnal obnovenú adoračnú kaplnku.
Od piatka do nedele prebiehala už tradičná duchovná obnova pre stredoškolákov, na ktorej sa zúčastnilo 40 chlapcov. Viedol ju prefekt kňazského seminára Martin Majda. Chlapci mali možnosť spoznať denný program bohoslovcov, keďže v ich programe boli prednášky, čas na modlitbu, ako aj osobné voľno.


-PK-