Veni Sancte

      V sobotu dňa 18. septembra 2010 o 9:00 sa uskutočnilo v Katedrále sv. Martina slávnostné Veni Sancte, pri príležitosti otvorenia akademického roka 2010/2011 na  Teologickom inštitúte Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí, Spišskej Kapitule. O 11:00 sa uskutočnil vo veľkej aule Kňazského seminára Ceremoniál slávnostného otvorenia akademického roka, za účasti akademickej obce a veľkého kancelára Katolíckej univerzity Mons. Bernarda Bobera. Program pokračoval imatrikuláciou študentov a slávnostnými príhovormi dekana Telogickej fakulty Ing. Antona Konečného a rektora Kňazského seminára Mons. Jozefa Jaraba.