Veni Sancte

V sobotu 22. septembra sme spoločne začali nový akademický rok 2018/2019 svätou omšou v Katedrálnom chráme sv. Martina na Spišskej Kapitule. Hlavným celebrantom bol emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich a v homílii sa nám prihovoril generálny vikár Mons. Anton Tyrol, ktorý vyzýval všetkých prítomných a najmä študentov, aby sa nechali viesť Duchom Svätým pri všetkých školských, ale zvlášť životných skúškach.
Po skončení slávnostnej liturgie sa v priestoroch spišského seminára začala imatrikulácia študentov 1. ročníka. Do prvého ročníka vo všetkých troch študijných programoch nastúpilo 136 študentov a z toho 10 nových bohoslovcov. Stredobodom bol imatrikulačný sľub, ktorý za všetkých prvákov predniesol pedel 1. ročníka katolíckej teológie Marek Marekaj. Imatrikulácia sa niesla v slávnostnom duchu, pri ktorom rektor seminára doc. Peter Majda a dekan Teologickej fakulty prof. Cyril Hišem predniesli svoje príhovory a tak povzbudili študentov ku kresťanskej jednote a spoločnému porozumeniu. Ku slávnostnosti na svätej omši aj imatrikulácii prispeli zmiešané zbory dirigované prof. Amantiom Akimjakom: zbor seminaristov - Schola cantorum a zbor spevákov a učiteľov hudby, ktorí tento rok začínajú študovať na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule nový študijný program - Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby.
Slávnosť sa ukončila spoločným obedom v priestoroch kňazského seminára.

-dh-