Veni Sancte

 Na začiatku akademického roka sme pri sv. Omši, ktorú celebroval O. biskup Andrej Imrich, vzývali Ducha Svätého. Hneď po nej nasledovali imatrikulácie, pri ktorých boli slávnostne prijatí študenti 1. ročníka.