Zemiaková brigáda

Už štvrtý rok sa v našom seminári uskutočnila brigáda s názvom "gruľovka". Ide o zber zemiakov, na ktorých si potom počas roka v našej seminárnej jedálni pochutnávame. Úroda bola naozaj veľmi dobrá a "švábky" sú dobre uskladnené v pivnici.

Prečo je tomu tak? Známa slovenská pranostika hovorí: "Studený máj, v stodole raj." Tento rok tomu tak nebolo, lebo máj bol naozaj veľmi teplý a slnečný. Dokonca aj bez troch "mrazivých svätcov" Pankráca, Serváca a Bonifáca a "mrazivej svätej" Žofie, ktorým sa tento titul desaťročia pripisuje. Pôda bola parádne pripravená, na jeseň kvalitne pooraná a náš vicerektor zohnal aj vynikajúcu sadbu. Samozrejme starostlivosť počas rastu a zber tých malých "neškodných" mandolíniek, ako aj lokalita na Spišskej Kapitule tomu len pomohla. Všetky tieto okolnosti prispeli k veľmi dobrej úrode, i keď treba povedať, že to bolo zapríčínené ešte niečím, alebo niekým iným. Keď boli jarné kántrové dni, urobili sme procesiu na pole, kde sme sa modlili a prosili Boha o dobrú úrodu. Dnes môžeme povedať, že to bol Boh, ktorý nám toľko doprial.

Všetko máme z Božích rúk a aj keď možno niekto nemá až tak veľa ako by chcel, treba byť vďačný, lebo nie vždy sú a nie vždy budú také požehnané roky.
Pán Boh zaplať za takú hojnú úrodu, ako je tento rok.

-LB-