Znaky časov a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly

 Dňa 19.11.2019 sa v kňazskom seminári uskutočnila konferencia pod názvom: „Znaky časov a kultúrne dedičstvo Spišskej Kapituly – 200 rokov od založenia Učiteľského ústavu.“

Hlavným riešiteľom projektu kultúrno-edukačné a duchovné dedičstvo Spišskej
Kapituly a jeho digitálna prezentácia (001KU-4/2018)
je prof. Anton Tyrol.