Adventná duchovná obnova otcov

V dňoch od 1. – 3. decembra 2023 sa v našom kňazskom seminári konala už po tretí krát duchovná obnova otcov, na ktorej sa zúčastnilo vyše 70 mužov-otcov z rôznych strán Slovenska, v najväčšom počte zo Spišskej diecézy.

Aj tentokrát ju viedol otec Juraj Sedláček, ktorý pôsobí v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne. Nosnou témou bol úryvok z Matúšovho evanjelia „Prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2,2) s podtitulkom „o maskulinite adventných postáv a vlastnom sebapoznaní“. Počas jednotlivých dní mali účastníci možnosť sa započúvať a uvažovať nad obsahom prednášok vychádzajúcich z hlavnej témy, ako napríklad: „Adolescentné kresťanstvo verzus mužská viera“, „Chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame. Otcovstvo inšpirované sv. Jozefom“, „Spravodlivosť sv. Jozefa“ či „Čo je mojou hviezdou, za ktorou kráčam? Advent a Vianoce v živote muža“.

Program obnovy začal v piatok večer neformálnym zoznámením pri večeri, po nej nasledovalo vovedenie do duchovnej obnovy v Aule Jána Pavla II. a zakončili sme tento deň slávením svätej omše. Počas celého večera bol s otcami náš spišský diecézny otec biskup František Trstenský. V homílii otcom pripomenul, aby mali ambíciu byť dobrými otcami, aby raz, keď ich synovia sa budú v spomienkach vracať do detstva a mladosti, mohli povedať: za to, že mám vieru, vďačím svojmu otcovi. V sobotu program pokračoval zamysleniami otca Juraja, popoludní si muži mohli pozrieť zrenovované diecézne múzeum či biskupskú rezidenciu a katedrálu. Celý tento deň vyvrcholil v predvečer prvej adventnej nedele diecéznou adoráciu v rámci začiatku nového pastoračného roka „Ježišova cesta do Emauz“, ktorú v katedrále viedol pomocný biskup Mons. Ján Kuboš a muži sa na nej spolu s bohoslovcami, rehoľnými sestrami a množstvom veriacich z okolia modlili za svoje rodiny, osobitne však za kňazov a Boží ľud našej diecézy. Záver dňa patril spoločnej večeri, pri ktorej mali otcovia možnosť vzájomne zdieľať to čím žijú, ako fungujú vo svojich rodinách, rozprávať o vzťahoch, o manželstve či o výchove detí. V nedeľu sa všetci zúčastnili svätej omše v katedrále, ktorú celebroval už spomínaný pomocný biskup Ján a po nej sa s otcami stretol pri káve a občerstvení v jedálni kňazského seminára.

Zo srdca ďakujem predovšetkým Božej prozreteľnosti, že nás takto zjednotila pre dobrú vec a počas celého víkendu sme mohli vnímať Božiu blízkosť. Zvlášť ďakujem diecéznemu biskupovi Františkovi a pomocnému biskupovi Jánovi za ich prítomnosť a za slová povzbudenia. Veľké ďakujem patrí otcovi Jurajovi Sedláčkovi, ktorý už po niekoľký krát prijal toto pozvanie a venoval svoj čas i úsilie pre našich otcov. Nech jeho slová prinesú v ich živote skutočne bohatú úrodu. V neposlednom rade úprimne ďakujem všetkých našich bohoslovcom za ich angažovanosť, pomoc a spoluprácu, otcovi špirituálovi Františkovi a otcovi Róbertovi za vysluhovanie sviatosti zmierenia, ako aj sestričkám a kuchárkam či zamestnancom za každú pomoc. Nech vám to bohato Pán odmení. 

 

Michal Janiga