Akolytát a Lektorát

Prvou adventnou nedeľou (29.11.) sme vstúpili do nového liturgického roku B. Zároveň počas svätej omše o 10:00 v katedrále sv. Martina prijali seminaristi 3. ročníka ministérium Lektorátu a seminaristi 4. ročníka ministérium Akolytátu, ktoré im udelil diecézny administrátor otec biskup Ján Kuboš. Ministérium je poverená služba, ktorou lektori pomáhajú kňazom a diakonom pri ohlasovaní Božieho slova a akolyti slúžia Pánovmu oltáru ako mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania. Za príklad týmto novoustanoveným služobníkom dal otec biskup Ján Pannu Máriu, ktorá pod vplyvom Ducha Svätého odpovedá na Božie "poverenie" byť Matkou Božieho Syna: "Hľa, služobnica Pána".

 

bohoslovec Pavol Gužiniak