Bohoslovci na púti Rádia Lumen v Krakove

V sobotu 6. mája 2023 sa bohoslovci s predstavenými Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka zúčastnili na púti Rádia Lumen v Krakove. Viac ako 10.000 ľudí prišlo v túto sobotu na 16. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Krakova. Do Sanktuária Božieho milosrdenstva putovali po troch pandemických rokoch.

V programe nechýbala svätá omša, modlitba ruženca, či korunka Božieho milosrdenstva. Počas púte Rádio Lumen zároveň ďakovalo za 30 rokov tejto katolíckej rozhlasovej stanice na Slovensku.

Bohoslovci z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, ktorí do Krakova pricestovali už v piatok,  zabezpečovali liturgickú asistenciu a zbor spevákov a hudobníkov pri Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule, ktorý viedol profesor Amantius Akimjak, zabezpečoval liturgické spevy.

V zablatených topánkach do neba - pokora a vďačnosť sv. Faustíny, to bola téma 16. rozhlasovej púte do Krakova. V kázni sa jej venoval aj Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup a hlavný celebrant i kazateľ svätej omše v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva. „Ježiš nám hovorí: Viem, že ste hriešni, viem, že na cestách vášho života sa vám blato vašich zlyhaní lepí na topánky. Som stále znovu a znovu vám pripravený odpúšťať. Vždy znovu a znovu, ak vy budete ochotní sa zastaviť, uvedomiť si to blato a prosiť, aby sa neustále očisťovalo, aby ste mohli ľahko kráčať...," pripomenul podstatu Božieho milosrdenstva hlavný hosť púte. 

Vzácnym momentom tohtoročnej púte bolo aj darovanie relikvie bl. Carla Acutisa, ktorý mal blízko k moderným médiám. Jeho relikvia pribudne k ďalším ostatkom svätcov do rozhlasovej kaplnky sv. Michala archanjela v Banskej Bystrici. Kňaz Peter Jurčaga zo Spišskej diecézy odovzdal vedeniu Rádia Lumen túto relikviu spolu s rektorom kňazského seminára Petrom Majdom. Zároveň všetkým pútnikom odovzdal pozdrav od matky tohto mladého blahoslaveného.  

Celodenný program vyvrcholil modlitbou v hodine Božieho milosrdenstva z priestorov baziliky Božieho milosrdenstva. Slovenskí pútnici obsadili všetky priestory v bazilike, pod sakrálnym priestorom a v jeho blízkom okolí. Vysielací tím na čele s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom prinášal do vysielania striedavo úseky moderovaného programu v Krakove s prosbami a odkazmi od poslucháčov a aj rozhovory s hosťami púte. 

Na konci sa prihovoril opäť biskup Jozef Haľko aj vladyka Ján Babjak, emeritný prešovský arcibiskup. Slovákov pozdravil aj v mene krakovského arcibiskupa Marek Jędraszewského a kardinála Stanisława Dziwisza emeritný biskup a honorárny rektor baziliky Ján Zajᶏc.

Viac info: https://lumen.sk/aktualita/po-trojrocnej-prestavke-zaplnili-slovaci-sanktuarium-v-krakove.html