Bohoslovci na púti Rádia Lumen v Krakove

V sobotu 4. mája 2024 sa uskutočnila 17. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorej sa zúčastnili aj bohoslovci a špirituál z Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.

Bohoslovci dorazili do Krakova už v piatok, aby sa v pokoji mohli pripraviť na svoju službu na nasledujúci deň. Zabezpečovali totižto liturgickú službu na svätej omši, ktorú slávil spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský.

Témou tohtoročnej púte bola "Ježišova cesta do Emauz v roku modlitby v príprave na Jubileum 2025". V homílii otec biskup upriamil pozornosť na tri spôsoby Ježišovej prítomnosti medzi emauzskými učeníkmi. Prvou bola Ježišova prítomnosť medzi učeníkmi na ich ceste do Emauz. Ježiš chce byť so všetkými v každej ich životnej situácii v každodennom živote. Ďalšou bola prítomnosť Krista v Božom slove. Ježiš im po ceste vykladal Písma a im horelo srdce. No a napokon to bola prítomnosť Krista pri lámaní chleba, pri ktorej ho spoznali. Otec biskup  prirovnal púť Rádia Lumen k tejto púti do Emauz. Povzbudil ľudí, aby Krista, ktorého na nej spoznali zaniesli k sebe domov do svojich farností a podobne, ako emauzskí učeníci, horlivo ohlasovali, že stretli živého Krista.

Celodenný program vyvrcholil modlitbou v hodine Božieho milosrdenstva z priestoroch baziliky Božieho milosrdenstva. Slovenskí pútnici obsadili všetky priestory aj v jeho blízkom okolí. Na konci sa pútnikom prihovoril emeritný pomocný biskup Mons. Jan Zając a nakoniec biskup Mons. František Trstenský požehnal pútnikom devocionálie a dal im požehnanie na cestu naspäť domov.

Andrej Kalík