Bohoslovci na púti Slovákov v Mariasteine

V dňoch od 2. do 5. mája Mons. Ján Kuboš, rektor kňazského seminára Peter Majda, diakon Andrej Dominik a bohoslovec Oliver Jaroš putovali k Panne Márii na švajčiarské pútnické miesto Mariastein, kde sa už po 55. raz konala púť Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku pod záštitou Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku.

Každým rokom sa začiatkom mája stovky Slovákov zúčastňujú tejto slávnosti ku cti Panny Márie, patrónky Slovenska, na ktorú si každý rok pozývajú iného slovenského biskupa. Pravidelne sa pútí zúčastňuje aj veľvyslanec Slovenskej republiky vo Švajčiarsku spolu so svojim sprievodom.

Tento rok pozvanie prijal spišský pomocný biskup Ján Kuboš, ktorý veriacich v homílii povzbudil týmito slovami: “Žime náš život podľa vzoru Panny Márie, ktorá naplnená Duchom Svätým počúvala Pánov hlas a žila podľa vôle Božej. Aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa utiekajme k Márii, ktorá je našou radkyňou, ochrankyňou a orodovníčkou. Pamätajme, že žiadna mama nechce zle svojmu dieťaťu, preto mu vždy poradí najlepšie ako vie. Preto aj my majme túto istotu v Márii, Matke dobrej rady.” 

Osobitná vďaka patrí profesorovi Jozefovi Sopkovi, duchovnému otcovi Pavlovi Šajgalíkovi a ich spolupracovníkom, ktorí sa veľmi obetavo angažujú v slovenskej katolíckej misii, za milú starostlivosť a pohostinnosť, za kultúrny program i za vzájomne povzbudenie na ceste viery.

Pri spoločnom obede odkázal profesor Sopko všetkým Slovákom a slovenským biskupom tieto slová: “Otec biskup, môžete svedčiť, že sme si my, Slováci žijúci vo Švajčiarsku, zachovali tradíciu, ale aj vieru, vzácne dedičstvo našich otcov.”

Delegácia zo Spišskej Kapituly cestou navštívila aj niektorých kňazov, ktorí pochádzajú zo Spišskej diecézy - Slavomíra Dlugoša v Kaumbergu v Rakúsku, Šimona Stančíka vo farnosti Vlachovo Březí v Českej republika a Antona Kasana vo farnosti Boršice u Buchlovic na Morave. Bola to zároveň príležitosť na sponávanie výziev pre pastorálnu teológiu v rozdielnych kultúrnych a náboženských podmienkach jednotlivých krajín Európy.

Oliver Jaroš