Bohoslovci spišského seminára prijali ministériá lektorátu a akolytátu

V rámci  slávnosti Krista Kráľa 20. novembra 2022, počas svätej omše o 09.00 v katedrálnom chráme sv. Martina z Tours v Spišskej Kapitule, prijali seminaristi 3. ročníka ministérium lektorátu a seminaristi 4. ročníka ministérium akolytátu, ktoré im udelil emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Lektorát je ustanovená služba, ktorou lektori pomáhajú kňazom a diakonom pri ohlasovaní Božieho slova a akolytát je ustanovená služba pri Pánovom oltári, ktorou akolyti pomáhajú ako mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania. Obidve služby sa vyžadujú pred prijatím diakonátu a kňazstva. Za nových lektorov boli ustanovení: Gregor Baláž - Stará Ľubovňa, Peter Kalafut - Rudňany, Jakub Pakos - Brezovica a Rastislav Krempaský - Spišská Belá. Za akolytov boli ustanovení: Dominik Martinek - Vyšné Ružbachy a Marián Murín - Námestovo.

Za všetkých týchto spolubratov prosíme o modlitby, aby upevnení vo viere a povolaní odhodlane prijali neskôr aj diakonát a kňazskú vysviacku.