Bohoslovci spišského seminára prijali ministérium akolytátu

Na slávnosť Krista Kráľa 26. novembra 2023, počas svätej omše o 9.00 v katedrálnom chráme sv. Martina z Tours v Spišskej Kapitule, prijali seminaristi 4. ročníka ministérium akolytátu, ktorý im udelil spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš.

Mnohí ľudia nevedia, čo vlastne toto ministérium znamená. V skratke povedané ide o službu v spoločenstve a pre spoločenstvo. Akolytát je ustanovená služba pri Pánovom oltári, ktorou akolyti pomáhajú diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri svätých omši a tiež sa z nich stávajú mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania. Táto služba sa vyznačuje svojou vážnosťou a je to zároveň ďalší krok na ceste ku kňazskému sväteniu.

Otec biskup v homílii všetkých povzbudil k vernosti Cirkvi, pretože ona je našou Matkou. Tiež akolytov povzbudil slovami emeritného arcibiskupa Mons. Jána Sokola, aby sa nenechali znechutiť nikým, ničím a ani sebou samým. A nakoniec, aby všetky ťažkosti, trápenia a bolesti spájali s Ukrižovaným Kristom.

Za akolytov boli ustanovení: Gregor Baláž - Stará Ľubovňa, Peter Kalafut - Rudňany a Jakub Pakos - Brezovica.

Za všetkých týchto spolubratov prosíme o modlitby, aby upevnení vo viere a povolaní odhodlane prijali neskôr aj diakonát a kňazskú vysviacku.

Jakub Pakos