Bohoslovcov zo spišského seminára sprevádzala v Assisi matka blahoslaveného Carla Acutisa

Počas ďakovnej púte do Ríma sa bohoslovci a predstavení Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí zastavili v Assisi. Okrem významných bazilík tohto jedinečného miesta spojeného so sv. Františkom a Klárou, sa boli pomodliť aj pri hrobe novodobého mladého blahoslaveného Carla Acutisa, kde ich už čakala jeho matka Antónia, ktorá len kvôli nim prišla, aby ich sprevádzala a povzbudila ich autentickým svedectvom o živote a hrdinských čnostiach tohto blahoslaveného. Bohoslovci a prítomní kňazi jej, aj tamojšiemu centru, darovali brožúrky s novénou a litániami k bl. Carlovi, ktoré pripravili v slovenskom aj talianskom jazyku, aby ich mohli rozdávať pútnikom. Svätá omša pri hrobe sv. Františka a stretnutie s matkou blahoslaveného Carla Acutisa, ako aj jej povzbudzujúce slová o Eucharistii, sú pre bohoslovcov jedinečné chvíle, ktoré strávili v Assisi.

Blahoslavený Carlo Acutis by mal práve 3. mája 2022 31 rokov. Miloval Boha, Eucharistiu, ľudí a prírodu. Bol počítačovým nadšencom a géniom. Zomrel vo veku 15 rokov na leukémiu v roku 2006. V roku 2020 bol vyhlásený za blahoslaveného.

Peter Majda