Ďakovný list rektora na Nedeľu Dobrého pastiera

Na blížiacu sa Nedeľu Dobrého pastiera napísal rektor kňazského seminára ďakovný list, v ktorom ďakuje kňazom a dobrodincom za ich priazeň a podporu. Vyzdvihuje v ňom aj mnohých dobrých pastierov súčasnosti:

"Prežívame dobu, v ktorej sa akoby nanovo preverujú osobnostné predpoklady dobrých pastierov. V čase pandemických obmedzení sme mali možnosť vidieť vynaliezavosť a šikovnosť mnohých dobrých pastierov, ale i odvahu a nebojácnosť, keď šlo o pravdu a dobro veriacich. Kiežby spoločnosť vždy mala dobrých, obetavých a múdrych duchovných pastierov. A za to sa nám treba modliť."

Myšlienky o povolaní vychádzajú z posolstva Svätého Otca Františka na Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania: 

"Kňazský seminár je tým miestom, kde podľa slov Svätého Otca Františka dozrieva „sen o povolaní“ a uskutočňuje sa u každého bohoslovca. V zmysle jeho posolstva môžeme povedať, že podľa príkladu sv. Jozefa, aj každý bohoslovec prechádza etapami svojho povolania: najskôr musí nebojácne urobiť rozhodnutie, zmeniť svoje plány, darovať sa a naučiť sa v tichu počúvať Božie vnuknutia. Každý povolaný vie, že povolanie dozrieva len pri každodennom prežívaní vernosti. Táto vernosť povolaniu je zároveň tajomstvom radosti, a tá ho privádza k láske, ktorá dáva zmysel životu."

Zároveň informuje o počte bohoslovcov v kňazskom seminári:

"V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule sa na kňazstvo pripravuje 34 seminaristov. Do prvého ročníka sa hlási 7 nových uchádzačov. V júni bude vysvätených 5 novokňazov a 2 diakoni. Pamätajme na nich v modlitbách."

Celý text listu je dostupný tu: ĎAKOVNÝ LIST REKTORA