Bohoslovci boli darovať krv

Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule chodia pravidelne darovať krv do Levoče, Spišskej Novej Vsi i do Popradu. Najbližšia je im však Levoča. Tento skutok dobročinnej lásky, bohoslovcov neodradil ani strach ani koronakríza, ale práve naopak, aj v časoch aktuálnych vojnových nepokojov, kedy potreba darcovstva krvi je ešte akútnejšia, boli spolu s rektorom seminára vo štvrtok 10. marca 2022 opäť darovať krv.

Rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Peter Majda v mene všetkých predstavených a bohoslovcov vyjadruje aj týmto spôsobom vďaku celému personálu transfúzneho oddelenia v Levoči za ich otvorenosť a službu v prospech záchrany ľudských životov. Veríme, že seminaristi  budú môcť aj naďalej pomáhať ľuďom takouto formou a svedčiť o hodnote ľudského života.

Marek Rambala