Darovanie krvi

Seminaristi Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule boli vo štvrtok 9. februára 2023 opäť darovať krv na transfúznom oddelení v Levoči. Niektorí z nich už darovali túto vzácnu tekutinu pred príchodom do kňazského seminára, iní začali darovať krv po vstupe do seminára a jeden medzi nimi bol aj prvodarca.

Na toto oddelenie do Levoče chodia bohoslovci darovať krv od obnovenia kňazského seminára na Spišskej Kapitule v roku 1990. V tom čase boli počty bohoslovcov vyššie a vyššie boli aj počty darcov krvi, ale vzhľadom na celkový počet bohoslovcov sa nestalo, žeby jedna tretina bohoslovcov zo spišského seminára darovala krv v jeden deň, ako tomu bolo práve teraz.

Takmer vo všetkých krajinách sa snažia motivovať darcov, aby chodili darovať krv pravidelne rôznymi sloganmi a heslami, ako napríklad: Daruj krv, zachrániš život! Spende blut abfahrt gut! a pod. Seminaristov k tomuto činu motivuje nezištná láska a úcta ku každému ľudskému životu podľa vzoru Ježiša Krista, ktorý pomáhal, uzdravoval, dobre robil a s veľkou ľudskosťou i milosrdenstvom pristupoval ku každému, kto ho prosil.

Nech dobrotivý Boh bohato požehná a odmení každého darcu krvi!