Darovanie krvi je pre bohoslovcov v Spišskej Kapitule už tradíciou

Od roku 1990, keď bol obnovený Kňazský seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, sa v tomto kňazskom seminári, okrem iných dobročinných aktivít, zakorenila aj tradícia darovania krvi. Bohoslovci tohto kňazského seminára chodia pravidelne darovať krv do Levoče, Spišskej Novej Vsi i do Popradu. Najbližšia je im však Levoča. Na transfúzne oddelenie v Levoči chodia seminaristi a niektorí predstavení darovať krv aj počas koronakrízy. Rovnako tomu bolo vo štvrtok 25. novembra 2021, keď krv darovalo 7 bohoslovcov a rektor kňazského seminára Peter Majda, ktorý krv daruje od svojich bohosloveckých čias. Potešujúce je, že medzi darcami z radov bohoslovcov boli aj traja prvodarcovia.

Rektor kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Peter Majda v mene všetkých predstavených a bohoslovcov vyjadruje aj týmto spôsobom vďaku celému personálu transfúzneho oddelenia v Levoči za ich otvorenosť a službu v prospech záchrany ľudských životov. Veríme, že seminaristi  budú môcť aj naďalej pomáhať ľuďom takouto formou a svedčiť o hodnote ľudského života.