Deň otvorených dverí

Okrem programu na plagáte:

- na sv. omši budú prijatí za kandidátov diakonátu a kňazstva naši bratia bohoslovci z piateho ročníka

- v rámci programu zaznie aj pozdrav matky bl. Carla Acutisa