Diakoni a bohoslovci spišského kňazského seminára sa zúčastnili na prednáške o generatívnej pastorácii v Nitre

Vo štvrtok 5. októbra 2023 sa skupina 16 bohoslovcov a diakonov na čele s otcom rektorom Petrom Majdom a otcom špirituálom Františkom Fudalym vybrala do Nitry, aby sa zúčastnila prednášky o generatívnej pastorácii. Hlavným prednášajúcim bol Jesús Morán, kňaz a viceprezident Hnutia fokoláre, ktoré založila Chiara Lubichová.

Vo svojej prednáške poukázal na krízu viery a samotnej pastorácie, ak ju vnímame len z pohľadu čísel. Tak je naozaj možné vnímať, akoby pastoračné úsilie kňazov a laikov nebolo plodné, teda nebolo generatívne, nedokázalo zrodiť Krista v druhých. Táto neschopnosť pramení zo spôsobu i obsahu pastorácie. Ako spomenul prednášajúci, svet nepotrebuje naše myšlienky ani naše talenty, ale Krista. Obsahom i spôsobom plodnej pastorácie je Kristus. Kňaz sa s niektorými veriacimi stretne iba raz v živote, no ak pri tomto stretnutí v ňom nerozoznajú osobu Krista, všetka práca je zbytočná. Toto sa dosiahne, ak samotný kňaz žije v hlbokom vzťahu so samotným Pánom Ježišom Kristom. To sa odzrkadľuje aj na jeho modlitbe a na živote v spoločenstve, v ktorom sa nachádza. Tak dokáže vnímať potreby druhých a ukázať im, že v ich ťažkostiach je s nimi dobrotivý Boh. Nakoniec poukázal na materský, nie feminitný, prvok, ktorý by mal mať každý kňaz. Nasledujúc Pannu Máriu, ktorá prvá zrodila Krista vo svojom lone.

Po Jesusovi Moranovi vystúpil s príspevkom diecézny kňaz Thibaut pochádzajúci z Burundy, ktorý sa podelil o svoje skúsenosti s Hnutím fokoláre a so spiritualitou jednoty. Neskôr nasledovala spoločná diskusia a večera v priestoroch kňazského seminára.

Viac info: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231006032

Andrej Dominik