Diakonská vysviacka

V piatok 17. júna o 15.00 hod. bude v Katedrále sv. Martina diakonská vysviacka. Svätiteľom bude emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Všetkých pozývame na túto slávnosť.