Duchovná obnova

V dňoch 18. - 19. septembra si bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka vykonávali duchovnú obnovu, ktorú viedol náš otec špirituál Martin Majda. Duchovná obnova začala spoločnou modlitbou liturgie hodín a pokračovala prednáškou v ktorej nám otec Martin pripomenul, že okrem Boha nemožno nájsť šťastie na tomto svete. Taktiež nás upozornil na fakt, že práve Ježiš bol jediným šťastím apoštolov a že je to On, ktorý sa prvý prihovára ľudskému srdcu v jeho každodennej všednosti. Po prednáške mal každý bohoslovec dostatok času a ticha nad danou témou premýšľať a tak ju aplikovať do svojho života. Následne sme sa všetci stretli na adorácii, ktorú sme mali spoločne v našej seminárnej kaplnke sv. Jána Nepomúckeho. Práve adorácia je tým ovocím o ktorom nám otec Martin rozprával vo svojom druhom príhovore. Povzbudil nás, aby sme viacej času trávili s Ježišom a to predovšetkým v tichu kaplnky, kľačiac na kolenách ponorený do rozhovoru s našim Pánom. Život kresťana je neustálym putovaním do Nebeského kráľovstva a z toho vyplýva, že po celý svoj život na tejto zemi budeme bojovať s našimi slabosťami. Veríme však, že práve s pomocou slov otca špirituála Martina a modlitby sa nám podarí tento cieľ dosiahnuť.

 

bohoslovec Dávid Holubjak