Duchovná obnova v Ľutine

V Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí si bohoslovci každý mesiac vykonávajú duchovnú obnovu. Októbrová duchovná obnova sa uskutočnila mimo kňazského seminára - na mariánskom pútnickom mieste v Ľutine.

Duchovná obnova sa začala po príchode na toto pútnické miesto osobnými modlitbami a pokračovala duchovným príhovorom exercitátora ThLic. Dávida Sklarčíka v exercičnom dome sv. Mikuláša. Po obede mali seminaristi možnosť pomodliť sa modlitbu svätého ruženca v ružencovej záhrade alebo si vykonať cestu svetla smerom na horu, kde sa v roku 1851 zjavil sv. Mikuláš. O 14-tej hodine zaznel druhý duchovný príhovor a o 15-tej hodine sa duchovná obnova zakončila spoločnou modlitbou korunky v ľutinskej bazilike.

Bohoslovci mali tak možnosť stráviť v tichosti, v modlitbe a meditácii jednu októbrovú sobotu na mariánskom pútnickom mieste a obohatiť tak svoj duchovný život. Cestou späť do kňazského seminára prijali spolu s predstavenými pozvanie na pohostenie a milé prijatie v rodine dp. diakona Petra Hovanca. Nech všetkých dobrodincov dobrotivý Pán bohato odmení svojim požehnaním!