Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia sú každý rok neodmysliteľnou súčasťou pre formáciu bohoslovcov. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď nás od 11. - 15. decembra svojou kňazskou múdrosťou a skúsenosťami obohacoval Mons. Alojz Frankovský, bývalý profesor, dogmatik v kňazskom seminári. Duchovné cvičenia sa niesli v duchu radostnej správy, že raz z nás budú kňazi a že povolanie ku kňazstvu je ten najväčší dar. 

Tešíme sa a predovšetkým sme vďační Bohu, že sa môžeme učiť od starších a skúsených kňazov.

 

bohoslovec Marián Murín