Dušičková pobožnosť na kapitulskom cintoríne

V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých - 2. novembra 2023 sa o deviatej hodine na kapitulskom cintoríne v Spišskej Kapitule uskutočnila dušičková pobožnosť, ktorú viedol pomocný biskup Mons. Ján Kuboš. Zúčastnili sa jej veriaci z blízkeho okolia, kňazi, bohoslovci a zamestnanci z rôznych inštitúcií v Spišskej Kapitule. Spoločne sa modlili za zosnulých biskupov a kňazov a všetkých verných zosnulých, a tak si pripomenuli nádej na vzkriesenie, ktorú majú v Kristovi.

Spomienku na všetkých verných zosnulých zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vďaka vplyvu clunyjských mníchov sa táto spomienka behom 11. storočia veľmi rozšírila a v Ríme ju prijali v 14. storočí. V roku 1915 pápež Benedikt XV. Vydal apoštolskú konštitúciu Incruentum Altaris, podľa ktorej môžu kňazi v tento deň mať tri sväté omše, pričom jednu z nich môže každý kňaz obetovať na svoj vlastný úmysel za zosnulých a prijať štipendium. Ak slúži viac svätých omší, tak jednu má obetovať za všetkých zosnulých a jednu na úmysel Svätého Otca.

Osobitne sa v tomto dni a v celej oktáve od Sviatku všetkých svätých odporúča pamätať vo svojich modlitbách na zosnulých, na ktorých si už takmer nikto osobitne nespomína. Takisto je vhodné si spomenúť aj na zomrelých biskupov, kňazov a diakonov, ktorí v minulosti buď pôsobili v diecéze alebo z nej pochádzali. To isté platí aj o iných zosnulých, ktorí venovali svoj život duchovnému povolaniu.