Eucharistia a Duchovné sv. prijímanie

Pri príležitosti sviatku sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, ktorý sme mali možnosť si pripomenúť tento týždeň, sa konala 31.01.2021 v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka tzv. Tomášovská akadémia. ThLic. František Fudaly, PhD., špirituál kňazského seminára, pri tejto príležitosti, predniesol bohoslovcom prednášku na tému: EUCHARISTIA A DUCHOVNÉ SV. PRIJÍMANIE. 

O prípravu tohtoročnej akadémie sa postaral bohoslovec 5. ročníka Jakub Konkoľ. Program spestrila spevom Schola cantorum a seminarista Dávid Olexa hrou na klavíri. Na záver akadémie sa bohoslovcom prihovoril doc. Peter Majda, rektor kňazského seminára.

V tejto prednáške sa otec špirituál snažil objasniť vzťah mezdi Eucharistiou a Duchovným sv. prijímaním, čo je zvlášť v tejto aktuálnej dobe, keď nie je umožnené stretať sa na sv. omši a prijímať sviatosti zvyčajným spôsobom, dosť vážna téma. Teraz keď mnohým veriacim nie je umožnený prístup zvlášť k Eucharistii, zdôraznil veľkosť a potrebu pre náš duchovný život Duchovného sv. prijímania. No zároveň upozornil, že nikdy nemôžeme brať Duchovné sv. prijímanie ako alternatívu Eucharistie. 

Viac o tom, aký je vzťah Eucharistie a Duchovného sv. prijímania, ako môžeme duchovne prijímať eucharistického Krista a aké milosti môžeme získať pre náš duchovný život z Duchovného sv. prijímania, sa môžete dozvedieť na tomto linku: